Přihlášení do školní jídelny

Žáci a studenti, kteří mají zájem o stravování v naší školní jídelně si vyplní přihlášku ke stravování dle školy, do které byli přijati (přihlášky viz níže).

S vyplněnou přihláškou se v úředních hodinách dostaví do kanceláře jídelny na adrese U Půjčovny 7, Praha 1.

K přihlášce si přineste s sebou:

V kanceláři obdržíte:

Přihláška-Vodičkova.docx
Přihláška-GPJP.docx
Přihláška-textilka.docx