Přihlášení do školní jídelny

Žáci a studenti, kteří mají zájem o stravování v naší školní jídelně si vyplní přihlášku ke stravování dle školy, do které byli přijati (přihlášky viz níže).

S vyplněnou přihláškou se v úředních hodinách dostaví do kanceláře jídelny na adrese U Půjčovny 7, Praha 1.

K přihlášce si přineste s sebou:

 • Hotovost na zakoupení čipu (150 Kč)

 • Hotovost na zaplacení obědů za první stravovací měsíc:

  • žáci 7-10 let: 651 Kč

  • studenti 11-14 let: 693 Kč

  • studenti 15 a více let: 735 Kč

V kanceláři obdržíte:

 • Přihlašovací údaje pro objednávání stravy v mobilní aplikaci Strava.cz, nebo na internetových stránkách https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

 • Variabilní symbol pro placení převodem z banky

 • Doklad o zaplacení obědů a čipu

Příhláška ke stravování GPJP

Gymnázium prof. Jana Patočky.docx

Přihláška ke stravování UŠT + VOŠ

VOŠ textilních řemesel a SUŠ textilních řemesel.docx

Přihláška ke stravování ZŠ

Základní škola Vodičkova.docx