Objednání obědů

Obědy objednáte na adrese: http://www.strava.cz/istravne/

Pokyny:

Registrace služby

Možnost objednávání obědů je pro Vás zajištěno v mobilní aplikaci strava.cz, na internetových stránkách www.strava.cz.

Přístupové údaje do aplikace a na webové stránky obdržíte na požádání v kanceláři Šj.

Noví strávníci údaje obdrží při přihlášení automaticky.

Číslo zařízení: 4392

Uživatelské jméno: prijmeni.jmeno (bez diakritiky)

Heslo : pro první vstup je Vaše evidenční číslo=variabilní symbol

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete po prvním přihlášení změnit v sekci Nastavení uživatele.


Objednávání stravy


  1. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.

  • Pokud jsou ze zařízení (jídelny) zasílána potřebná data, je zobrazen stav konta strávníka a ikonkou či počtem objednaných jídel je označeno jídlo, které je již objednáno. Jak jsou tyto údaje aktuální, je dáno zasláním dat zařízením (jídelnou) a datum aktualizace vyjadřuje datum a čas odeslání dat ze zařízení (jídelny).

  • Ve formuláři pro individuální strávníky jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny jednotlivé druhy jídel, které lze přihlašovat či odhlašovat. Vlastní přihlášení či odhlášení se provádí poklepáním myší na příslušný řádek, čímž se provádí změna stavu ve čtverečku příslušného řádku. Stavy P = přihlásit, O = odhlásit, nevyplněno= bez změny. Formulář nedovoluje provést přihlášení více druhů v chodu (např. oběd1 a současně oběd2 z chodu oběd).


  1. Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.


  1. Objednání obědů přes internet je možné jen do 14 hod předcházejícího pracovního, školního dne.


Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz. viz Nápověda