Vítejte na stránkách Školní jídelny Jindřišská


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Městská část Praha 1

Upozornění

Od 4.1.2021 mají automaticky přihlášeno žáci ZŠ Vodičkova (přípravná třída, první a druhé třídy).

Všichni ostatní studenti mají obědy odhlášené. Máte-li o obědy zájem, musíte si obědy sami přihlásit.

Přihlašování lze provést: www. strava.cz, emailem na sj.jindrisska@seznam.cz nebo SMS 774 948 006.

Nadále platí, že studenti na prezenční výuce se stravují ve školní jídelně, studenti na distanční výuce si obědy musí odnést v jídlonosiči.

Od 4.1.2021 výdej do jídlonosičů:

11:00 -11:25, 13:30-14:00

Výdej stravy ve školní jídelně:

ZŠ Vodičkova 11:30 - 13:20Nařízení ředitelky o provozu Školní jídelny Jindřišská od 4.1.2021.docx
Opatření Školní jídelny Jindřišská v době distanční výuky od 4.1.2021.doc

Školní jídelna Jindřišská

Jindřišská 966/36

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 60449632

Číslo účtu: 123-2036000247/0100

Vchod z ulice: U Půjčovny 7

Ředitelka: Lucie Kalendová

Telefon: 774 948 006

E-mail: sj.jindrisska@seznam.cz